Out Of The Dream - Season 1 Episode 25 : Episode 25

Out Of The Dream
5.5/10 by 2 users

Peking opera performer Yu Fei was kicked out by her teacher due to a mistake. Producer Bai Fei Li is looking to cast an actress with a background in Peking opera. As their paths cross, Yu Fei's powerful voice illuminates the stage. However, they lose contact due to an unfortunate death.

Title Out Of The Dream - Season 1 Episode 25 : Episode 25
Alternative Titles Meng Jian Shi Zi, Dream of Lion, Meng Jian Shizi, Dreaming of Lion, 몽견사자
First Air Date 2021-10-28
Last Air Date 2021-11-25
Number of Episodes 30
Number of Seasons 1
Genres Drama,
Networks Tencent Video, iQiyi,
Casts Zeawo, Yusi Chen, Fu Jing, Xie Xingyang, Wu Yuheng, Sun Zhenni, Shi An, Sheng Gangshuai, Jing Yanjun, Sun Tianyu, Hu Xiaoting
Bai Feili
Bai Feili
Zeawo
Yu Fei
Yu Fei
Yusi Chen
Guan Jiu
Guan Jiu
Fu Jing
Dao Ge
Dao Ge
Xie Xingyang
Hao Shi
Hao Shi
Wu Yuheng
Ling Jiu
Ling Jiu
Sun Zhenni
Ni Lin
Ni Lin
Shi An
Shu Ji
Shu Ji
Sheng Gangshuai
Xiao Zhu
Xiao Zhu
Jing Yanjun
Zhuang Sheng
Zhuang Sheng
Sun Tianyu
Zeng Qiu
Zeng Qiu
Hu Xiaoting
Agent Ling Jiu
Agent Ling Jiu
Han Xintong
Qin Feng
Qin Feng
Jing Lin
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
<Images posters
Images posters
Images posters

Episodes List